July 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
  • (MI) Drummond Island Baptist Church
8
9
10
11
12
13
14
  • (OH) Bible Baptist Church
15
16
17
18
19
20
21
  • (IN) Victory Baptist church
  • (IN) Faith Baptist Church
22
23
24
25
26
27
28
  • Metro Baptist Church
29
30
31